Wapen u tegen faillissementsfraude en de benadeling van schuldeisers!

Het aantal faillissementen waarbij sprake is van een benadeling van schuldeisers, blijft stijgen. Het bedrijfsleven ondervindt daarvan veel schade. Anders dan vaak gedacht zijn er mogelijkheden om de schade te beperken. Zowel na een faillissement als vooraf. Aarzel daar niet mee, voorkomen is beter dan genezen.

Stijging benadeling van aantal schuldeisers

Het vermoeden is dat in 30,1% van de in 2015 beëindigde faillissementen van bedrijven sprake is van benadeling van schuldeisers. Dat is een stijging van 6,5% ten opzichte van 2010, zo schrijft het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer op basis van het onderzoeksrapport “Oorzaken en Schulden van de in 2015 Beëindigde Faillissementen” van het CBS. Dat onderzoek betreft een steekproef op 8.964 beëindigde faillissementen in 2015.

Oorzaak en redenen voor de stijging

In bijna 2.700 van deze faillissementen blijkt er sprake te zijn van benadeling in de vorm van bestuurdersaansprakelijkheid, benadeling van schuldeisers of rechthebbenden of het nalaten van verplichte handelingen of het stelselmatig niet betalen van verschuldigde premies van volks- en werknemersverzekeringen. De stijging is waarschijnlijk mede toe te schrijven aan de toegenomen aandacht voor het voorkomen, opsporen en bestrijden van faillissementsfraude. Gelet op de recent nogmaals verscherpte wetgeving tegen faillissementsfraude zou het aantal gevallen – dat aan het licht komt – nog wel eens kunnen stijgen.

Veel schade voor bedrijfsleven – daar is wat aan te doen

Het bedrijfsleven ondervindt nog steeds veel schade als gevolg van faillissementen. Extra zuur is het als die schade het gevolg is van opzettelijke benadeling van schuldeisers. Graag adviseren wij over de mogelijkheden om die schade te voorkomen of om deze zoveel mogelijk vergoed te krijgen. Is het faillissement eenmaal daar dan kan soms het bestuur aansprakelijk gesteld worden. Of kan – mits tijdig – het recht van reclame uitgeoefend worden. Beter nog is het om vooraf maatregelen te nemen, zoals de vestiging van een eigendomsvoorbehoud. Dat is relatief eenvoudig te regelen. Bij grotere bedragen kunt u denken aan pand of hypotheek.

Wilt u meer informatie, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

  • 05-07-2017
  • Eric Smit