Vakblad Tax Assurance: Fiscale rechtsbescherming, een onrustig bezit

Het is opvallend hoe vaak de laatste tijd in de pers aandacht wordt gevraagd voor het belang van fiscale rechtsbescherming. Die vraag komt niet alleen van de zijde van vertegenwoordigers van belastingplichtigen, maar ook uit de wetenschap.

Lees de column van Dick Barmentlo in het Vakblad Tax Assurance.