FT-advocaten (voorheen Jaegers & Soons) breidt verder uit

De zomer is nu echt voorbij; zelfs de voor onze contreien nauwelijks bekende Indian summer is over. Ook bij FT-advocaten (voorheen Jaegers & Soons) richten wij onze blik naar voren. We zijn blij u te kunnen vertellen dat onze fiscale sectie recent is versterkt met de komst van Gonnie van Dam en Miloud Hatite. Jits Berns is onlangs beëdigd als advocaat.

Gonnie van Dam

Dick BarmentloGonnie heeft veel ervaring opgedaan als inspecteur bij de Belastingdienst en als fiscaal advocaat binnen een gerenommeerde Amsterdamse praktijk. Binnen de Belastingdienst is zij meerdere jaren werkzaam geweest bij Douane. Ook is zij gecertificeerd mediator. Bij FT-advocaten (voorheen Jaegers & Soons) zal zij zich vooral bezig houden met de douane- en BTW-praktijk.

Miloud Hatite

Miloud is werkzaam geweest bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch en als belastingadviseur bij een middelgroot accountants- en belastingadvieskantoor. Bij de rechtbank heeft hij gewerkt en ervaring opgedaan in de strafsector. Hij zal zich bij FT-advocaten (voorheen Jaegers & Soons) richten op de fiscale praktijk en op strafzaken. 

Jits Berns

Op 26 augustus van dit jaar is Jits Berns beëdigd als advocaat. Jits was al langer werkzaam binnen het kantoor als belastingkundige en vanaf nu dus ook als advocaat-belastingkundige. Een mooie stap waar hij het nodige in heeft geïnvesteerd. Behalve dat Jits bezig blijft met fiscale zaken is hij tevens onze specialist op het gebied van invordering en zal hij vanuit dat licht ook bijstand verlenen aan onze insolventiepraktijk. 

Vertrouwde kwaliteit

Met deze ontwikkeling maakt FT-advocaten (voorheen Jaegers & Soons) weer een stap voorwaarts. Met de uitbreiding en verdere verdieping van onze activiteiten kunnen wij onze cliënten nog beter van dienst zijn op het gebied van fiscaliteit, fraude en faillissementen. Zowel op deze terreinen afzonderlijk als op de samenloop. Daar ligt onze unieke kwaliteit.