Informatiebeschikking in bezwaarfase niet toegestaan

Als een informatiebeschikking op verschillende jaren ziet, heeft de uitspraak op bezwaar tegen een aanslag over een bepaald jaar gevolgen voor de informatiebeschikking voor zover die dat jaar betreft, aldus de Hoge Raad.

Bij het opleggen van een aanslag, een navorderings- of naheffingsaanslag, of het geven van een beschikking (zoals uitspraak op bezwaar), vervalt een niet onherroepelijke informatiebeschikking volgens de Hoge Raad voor zover deze betrekking heeft op hetzelfde belastingmiddel en hetzelfde jaar. Eerder oordeelde Hof Arnhem-Leeuwarden dus terecht in deze zaak dat de uitspraak op bezwaar tegen de voor 2008 opgelegde aanslag IB/PVV, de eerder opgelegde informatiebeschikking onaangetast liet voor zover deze beschikking andere jaren betrof.  Het hof had echter ten onrechte aangenomen dat de beschikking voor het jaar 2008 in stand kon blijven. Volgens de Hoge Raad moest de informatiebeschikking van rechtswege vervallen voor zover zij betrekking had op het jaar 2008, en niet geheel zoals 
A-G Ijzerman eerder betoogde.

Taxence vroeg mr. Dick Barmentlo om een reactie op deze uitspraak: "Informatiebeschikking in bezwaarfase niet toegestaan"