Hoge Raad vernietigt uitspraak Hof in roemruchte tipgeverszaak

Het Gerechtshof in Den Bosch had in februari 2018 beslist dat de door de tipgever gestolen en vervolgens aan de fiscus verkochte informatie, niet mocht worden gebruikt. Deze roemruchte zaak van Mark Hendriks heeft al veel stof doen opwaaien de afgelopen jaren. 

De Hoge Raad heeft het oordeel van het Hof nu echter vernietigd. Of en in hoeverre de tipgever strafbare feiten heeft gepleegd, is volgens de Hoge Raad niet relevant. De fiscale rechter moet een eigen afweging maken. Over het gedrag van de fiscus in deze procedure waarbij jarenlang stelselmatig informatie werd achtergehouden, heeft de Hoge Raad zich helaas niet uitgelaten. De zaak moet nu voor de derde keer (!) worden overgedaan. Dit maal bij het Hof in Amsterdam. Zoals Mark Hendriks al reageerde in de krantenberichten van FD en de Telegraaf: we zijn weer terug bij af.

Eerder schreven wij ook al over de Tipgeverszaak:

19-04-2018: De fiscus is hardleers met tipgevers

20-02- 2018: Verstrekkende uitspraak in de roemruchte tipgeverszaak

13-04-2017: Actueel: FIOD doet grootschalig onderzoek naar zwartspaarders door nieuwe tipgeverszaak

03-11-2016: A-G adviseert HR tipgeversarrest niet te herzien

25-04-2016: Nieuwsuur: Fiscus onthoudt de rechter cruciale informatie in tipgeverszaak

07-05-2015: "Getuigen in tipgeversaffaire volgens A-G in cassatie niet-ontvankelijk"

06-03-2015: Uitspraak Hof Den Bosch in tipgeverszaak advocaat mr. Mark Hendriks

Wilt u meer informatie over de tipgeverszaak? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.