Blog: Hoe komt een onderneming met financiële problemen aan een pre-pack?

Afgelopen zomer heeft de ‘pre-pack’ veel aandacht gekregen als oplossing voor bedrijven in moeilijkheden. Een pre-pack vergroot de kans op een doorstart na een faillissement. Wat is een pre-pack en wanneer en hoe kan die uitkomst bieden?

Eric SmitWaarom een pre-pack?

Bij een pre-pack wordt de curator al voor het uitspreken van het faillissement bij de mogelijke doorstart betrokken. Dat gaat in stilte. Een pre-pack is een voor het faillissement, in alle stilte voorbereide overeenkomst ter verkoop van de activa (de bezittingen van de onderneming). Die verkoop wordt na het uitspreken van het faillissement door de curator geëffectueerd, waarmee de doorstart een feit is. De activa van de gefailleerde onderneming leveren daardoor meer op. Zonder pre-pack is het in een faillissement vaak niet mogelijk om een optimale opbrengst te realiseren als gevolg van tijdsdruk.

Hoe te handelen bij een dreigend faillissement?

Als een onderneming voorziet op korte termijn failliet te gaan dan kan zij de rechtbank vragen een beoogd curator te benoemen, ook wel ‘stille bewindvoerder’ genoemd. De beoogd curator heeft geen formele bevoegdheden, maar hij kijkt mee met de directie en kan suggesties doen voor de pre-pack. Een geslaagde pre-pack voorkomt waardeverlies van de onderneming en heeft een gunstige invloed heeft op het behoud van werkgelegenheid.

Wat zijn de eisen voor een pre-pack?

Aan de Tweede Kamer is een wetsontwerp voor de pre-pack voorgelegd genaamd: Wet Continuïteit Ondernemingen I. Ondanks dat er nog geen wettelijke regeling bestaat voor de pre-pack heeft een aantal rechtbanken die toch nu al mogelijk gemaakt. Deze rechtbanken stellen wel een aantal eisen. De pre-pack is niet voor elke onderneming of situatie geschikt en moet een meerwaarde hebben voor schuldeisers en werknemers. De onderneming moet in principe minimaal vijftig medewerkers hebben en over voldoende financiële middelen beschikken om de pre-pack voor te bereiden en om de lopende kosten te voldoen.

FT-advocaten begeleidt u bij faillissement

FT-advocaten (voorheen Jaegers & Soons) is door de unieke ervaring en expertise van het kantoor bij uitstek geschikt u te begeleiden bij dit proces. Te meer omdat een faillissement in de praktijk vaak gepaard gaat met fiscale issues. Over de mogelijkheden, voorwaarden en het aanvragen van een pre-pack informeren wij u graag nader.

  • 01-10-2015
  • Eric Smit