FT-advocaten (voorheen Jaegers & Soons) ook gespecialiseerd in mediation

Met de komst van Gonnie van Dam heeft Jaegers & Soons nu ook een MfN-registermediator in huis. Hoewel deze vorm van probleemoplossing vaak als ‘soft’ bestempeld, is dit in veel gevallen een goed alternatief voor lopende conflicten. U blijft als adviseur bij de zaak betrokken en voor de cliënt is mediation goedkoper dan procederen.

Wanneer is mediation interessant voor u?

Mediation is interessant in dossiers waar het conflict niet (alleen) over een rechtsvraag gaat. Wanneer u merkt dat een discussie zich telkens herhaalt of wanneer u merkt dat er mogelijk meer aan de hand is dan alleen de voorliggende juridische of financiële discussie, is het moment aangebroken om aan mediation te denken.

Wat is uw rol in mediation?

U als dienstverlener bent een van de eersten die een situatie kan herkennen waar mediation een oplossing kan bieden. In dat geval gaan beide partijen met elkaar om de tafel zitten om op zoek te gaan naar een oplossing. De betrokken partijen beschikken over meer dan alleen juridische informatie waardoor zij meer en betere mogelijkheden hebben om op zoek te gaan naar een oplossing voor de voorliggende kwestie. Gedurende de mediation blijft u op de achtergrond bij de zaak betrokken. U zult uw cliënt wellicht moeten en kunnen informeren over de (on)mogelijkheden van de bedachte oplossing(en) dan wel de bedachte oplossing moeten helpen ten uitvoer te brengen.

Mediation is vertrouwelijk

Tijdens een mediationbijeenkomst kan alles worden besproken en kunnen de meest uiteenlopende ideeën naar voren worden gebracht zonder dat u daaraan gebonden bent. Uw cliënt is pas gebonden aan afspraken wanneer er een vaststellingsovereenkomst is ondertekend. En niet onbelangrijk: alles wat gezegd wordt tijdens de mediationbijeenkomsten is en blijft vertrouwelijk.

Kosten van mediation

Het uitgangspunt is dat de kosten van de mediator door de partijen worden gedeeld. Hierdoor is het meestal goedkoper om een conflict via mediation op te lossen dan via de rechter. Meer informatie over mediation vindt u hier.

Voorbeelden van conflicten

Mediation kan een geschikte manier van geschilbemiddeling zijn bij geschillen:
- met de Belastingdienst;
- over nakoming van afspraken;
- over de uitleg van een overeenkomst;
- over bedrijfsopvolging;
- binnen de organisatie, directie of bestuur;
- tussen of met de aandeelhouders;
- met leveranciers of afnemers;
- over betalingen (crediteuren/debiteuren-geschillen).

Als u vragen heeft over mediation of als u een mediator wilt inschakelen, dan ben ik bereikbaar via g.vandam@ft-advocaten.nl of 06 1208 1283.

  • 31-01-2017
  • Gonny van Dam