Rechter tikt OM op de vingers om inval oud- trustkantoor

Het Openbaar Ministerie heeft zijn strafrechtelijke bevoegdheden misbruikt voor een inval bij een oud-trustkantoor in Nijmegen. Bij de doorzoeking in 2015 wilde het OM klantinformatie van het kantoor verkrijgen die het niet nodig had, terwijl er bovendien nog een bezwaarprocedure liep tegen dat informatieverzoek. Daardoor mag het OM de directie van het kantoor niet langer vervolgen, zo oordeelde rechtbank Overijssel maandag.

Lees meer
Datum: 07-03-2019
Auteur: Mark Hendriks

Belastingdienst heeft grote belangstelling voor fiscale woonplaats en vestigingsplaats; Jacht op buitenlands vermogen wordt versterkt

De Belastingdienst kan vaak pas belasting heffen als de persoon in kwestie in Nederland woont of is gevestigd. Om dit te kunnen bewijzen, worden er vaak gedetailleerde vragen gesteld. Daar zitten echter wel grenzen aan. Er hoeft alleen antwoord gegeven worden op vragen die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing. Maar waar heeft de Belastingdienst dan precies recht op?

Lees meer
Datum: 06-03-2019

Fiscus vraagt gegevens op bij UBS in Luxemburg

Momenteel zien wij in onze praktijk dat de Belastingdienst actief gegevens opvraagt over Nederlandse bankrekeninghouders bij UBS in Luxemburg en deze kennelijk ook van de bank krijgt. Het doel is duidelijk: de fiscus tracht verzwegen rekeningen op te sporen. Wij zagen dit project al aankomen naar aanleiding van een door ons ingediend WOB-verzoek over de aanpak van ‘verhuld buitenlands vermogen’.

Lees meer
Datum: 21-12-2018
Auteur: Jits Berns

Speciale kerstballen van Kika (Stichting Kinderen Kankervrij)

‘Wow, wat een bijzondere kerstballen’
zegt een cliënte terwijl zij zojuist ons kantoor binnenstapt. ‘Wat een schattige tekeningen!’. Een van de vele enthousiaste reacties die wij krijgen van onze cliënten, pakketbezorgers, schoonmakers. Keer op keer staan mensen de boom vol verrassing van top tot teen te bekijken.

Lees meer
Datum: 14-12-2018
Auteur: FT-advocaten

Verscherpte aandacht voor woonplaats en feitelijke leiding

De Belastingdienst wil graag dat belastingplichtigen transparant zijn zodat inspecteurs “constructies” op juridische gronden kunnen bestrijden. Wij merken echter in de praktijk dat in internationale situaties aangeleverde informatie vooral gebruikt wordt voor het construeren van een beeld over de fiscale woonplaats van belastingplichtigen.

Lees meer
Datum: 28-11-2018
Auteur: Dick Barmentlo

De inkeerregeling is nog springlevend

In verschillende media is geschreven dat steeds minder mensen met verzwegen vermogen overgaan tot een inkeer bij de Belastingdienst. Wij vrezen dat de gemiddelde burger denkt dat de inkeerregeling is afgeschaft. Dat is zeker niet het geval en dit is ook bevestigd door de Staatssecretaris. Inkeren blijft gewoon mogelijk voor verzwegen vermogen dat in de aangiften 2017 of oudere jaren had moeten staan. En ook voor box 2.

Lees meer
Datum: 28-11-2018
Auteur: Miloud Hatite

Inzage in dossier fiscus aanzienlijk verruimd

Wees alert dat in de bezwaar- en beroepsfase een volledig dossier door de fiscus ter inzage wordt gelegd of wordt verstrekt. Het gaat er namelijk niet om wat de behandelend ambtenaar voor stukken nog in zijn bezit heeft, maar om de vraag welke informatie de fiscus ter beschikking heeft gestaan. De Hoge Raad heeft dit jaar de invulling daarvan flink verruimd. 

Lees meer
Datum: 28-11-2018

Mark Hendriks in De Telegraaf naar aanleiding van het oordeel van de rechter dat geheimhouding naam tipgever in strijd is met het Europees Verdrag.

Mark Hendriks reageert voor De Telegraaf in het artikel ‘Opnieuw tik voor de fiscus’.

Lees meer
Datum: 26-11-2018
Auteur: Mark Hendriks

Vereiste aangifte niet gedaan? Dan volgt omkering van de bewijslast!

Wanneer de fiscus van mening is dat de vereiste belastingaangifte niet is gedaan, komt de bewijslast te liggen bij belastingplichtige in plaats van bij de fiscus en wordt deze verzwaard. De inspecteur kan dan een aanslag opleggen die hij naar redelijkheid moet vaststellen. Maar wat betekent dit? Wat is ‘een aanzienlijk belastingbedrag?’ Merijn van Leeuwen legt het uit.

Lees meer
Datum: 26-09-2018

‘Op de zaak betrekking hebbende stukken’; wat betekent dat? De Hoge Raad geeft uitsluitstel

Als u het niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst, tekent u hoogstwaarschijnlijk bezwaar aan. Daarbij is de inspecteur verplicht u inzage te geven in alle ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’. Wat houdt dit en wat is het doel hiervan? In een artikel voor Fiscaalconsult gaat Merijn van Leeuwen hier dieper op in.

 

Lees meer
Datum: 26-09-2018

Archief

Al jaren had ik een geheime Zwitserse bankrekening.

Ik zat daar erg mee in mijn maag. Toen Jan-Kees de Jager iedereen aanmoedigde om in te keren en verzekerde dat ik dan geen boetes zou krijgen, heb ik van die gelegenheid gebruik gemaakt. Maar die inkeer verliep zeer moeizaam. Volgens de Belastingdienst zou ik te weinig informatie hebben gegeven over een bepaalde storting. Een paar weken later stond de FIOD op mijn stoep. Ik ben daarna vervolgd voor witwassen. Gelukkig heb ik FT-advocaten aan mijn zijde die pal voor mijn rechten zijn gaan staan en haarfijn blootlegden wat voor een dubbelspel er achter mijn rug werd gespeeld.

Fiscus vraagt gegevens op bij UBS in Luxemburg

Datum: 21-12-2018

Momenteel zien wij in onze praktijk dat de Belastingdienst actief gegevens opvraagt over Nederlandse bankrekeninghouders bij UBS in Luxemburg en deze kennelijk ook van de bank krijgt. Het doel is duidelijk: de fiscus tracht verzwegen rekeningen op te sporen. Wij zagen dit project al aankomen naar aanleiding van een door ons ingediend WOB-verzoek over de aanpak van ‘verhuld buitenlands vermogen’.

Lees meer