Jits Berns

Na een loopbaan als griffier/secretaris bij de belastingkamer van het Gerechtshof Amsterdam, belastinginspecteur, hoofd Fiscale zaken en later directeur bij een grote verzekeraar, is Jits Berns nu werkzaam als advocaat-belastingkundige bij FT-advocaten. In zijn aanpak is hij even grondig als strategisch. Hij onderzoekt alle invalshoeken maar verliest de hoofdzaak geen moment uit het oog. Zijn grote drijfveer is het uitbannen van onrecht. De kleine burger verdient goede rechtsbescherming tegen de grote overheid.

Specialismen

  • Belastingtoezicht en -procedures in brede zin
  • Onderhandelingen en compromissen
  • Inkeer
  • Cassatie
  • Convenanten

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)
  • Vereniging voor Belastingwetenschap

Daarnaast is Jits redactielid van NL Fiscaal (NLF) en auteur van de Elsevier Belastingalmanak.

Blogs & artikelen

Medewerkersoverzicht
De hoofdzaak geen moment uit het oog verliezen